Gordon Tastes The Two Teams' Dishes

Gordon tastes the two teams' dishes and gives them advice.... More

The F Word Clips

Now Playing
Gordon Tastes The Two Teams' Dishes
The Season Finale Winners Are Revealed
Gordon Ramsay Meets His Mini-Me's

The F Word Episodes (11)

SERIES PREMIERE
S1 E1 Episode One
S1 E2 Episode Two
S1 E3 Episode Three
S1 E4 Episode Four