Gordon Tastes The Two Teams' Dishes

Gordon tastes the two teams' dishes and gives them advice.... More

The F Word Clips

Now Playing
Gordon Tastes The Two Teams' Dishes
Network Icon
The Season Finale Winners Are Revealed
Network Icon
Gordon Ramsay Meets His Mini-Me's