Matthew Hashimoto Takes The Stage

Matthew Hashimoto takes the stage and surprises the audience with his voice.... More

Showtime at the Apollo Clips

Now Playing
Matthew Hashimoto Takes The Stage
Terry Fator Impresses The Audience

Showtime at the Apollo Episodes (8)

SERIES PREMIERE
S1 E1 Premiere
S1 E2 Week 2
S1 E3 Week 3
S1 E4 Week 4