Matthew Hashimoto Takes The Stage

Matthew Hashimoto takes the stage and surprises the audience with his voice.... More

Showtime at the Apollo Clips

Showtime at the Apollo Episodes (12)

SERIES PREMIERE
S1 E1 Premiere
Network Icon
S1 E2 Week 2
Network Icon
S1 E3 Week 3
Network Icon
S1 E4 Week 4